Skrót OKR pochodzi od Objective and Key Results. Jest to prosta i skuteczna metoda osiągania celów, używana chociażby przez Google, Intel czy Linkedin. Polega ona na stawianiu celu, który jest potem rozbijany na kluczowe i mierzalne rezultaty, możliwe do osiągnięcia w konkretnym wymiarze czasu (idealnie 3 miesiące). Pozwala ona skoncentrować się na tym, co najważniejsze. Struktura wygląda następująco:

Objective (Cel): Opisujemy nasz cel, co chcemy osiągnąć. Najlepiej, aby opis nie był dłuższy niż 1-2 zdania.

Time Period (Czas): Zazwyczaj 3 miesiące

Key Results (kluczowe rezultaty): Mierzalne wyniki, które chcemy osiągnąć. Rozbite na 3 części, każdy z nich powinien być coraz trudniejszy do osiągnięcia. Każdy jest swego rodzaju milestonem.

  • KR1: Wymierny cel, który możemy zakończyć z 80% pewnością
  • KR2: Wymierny cel, który możemy zakończyć z 50% pewnością
  • KR3: Wymierny cel, który możemy zakończyć z 20% pewnością

Potrzebujemy też tabeli postępu aby mierzyć nasz progres:

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
February
March
April

 

Więcej w tej prezentacji 🙂

Reklamy